A allaf argraffu fy adroddiad neu ei lawrlwytho?

Rydym wedi darparu fersiwn PDF y gellir ei argraffu o'ch adroddiad y gallwch ei arbed yn lleol neu ei argraffu yn uniongyrchol o'ch porwr. Pan fyddwch chi'n edrych ar eich adroddiad ar-lein, edrychwch am y botwm sy'n dweud "Fersiwn PDF sy'n addas i argraffydd" a chliciwch arno.

Yn dibynnu ar osodiadau eich porwr, byddwch naill ai'n agor y PDF yn uniongyrchol neu byddwch yn cael cynnig yr opsiwn i'w lawrlwytho. Yn y naill achos neu'r llall, mae'r fersiwn hon o'r adroddiad wedi'i gynllunio i argraffu yn hawdd. Os ydych chi'n cael unrhyw broblemau wrth gael gafael arno, rhowch wybod i ni.