Beth os ydw i'n cael rhywbeth o'i le?

Mae'r adroddiad Gwiriwr Cryfder MWGCh ar eich cyfer chi - gallwch ddychwelyd ato ar unrhyw adeg i newid gwerthoedd, newid eich meddwl am unrhyw un o'r atebion, neu hyd yn oed arbrofi gyda gwahanol atebion er mwyn gweld pa effaith y gallai gwelliannau mewn maes penodol ei chael ar eich busnes. Nid oes unrhyw atebion "anghywir" - bwriedir i hwn fod yn offeryn defnyddiol ar gyfer MWGCh bach i ganolig, gan ganolbwyntio'ch sylw ar holl agweddau'r busnes a'ch helpu chi i ddeall ble y gallwch wella.