Ffurflen gymorth

Dyma ein ffurflen gymorth. Gallwch ei ddefnyddio i gysylltu â ni os nad yw'ch cwestiynau wedi'u datrys gan ein tudalen Cwestiynau Cyffredin neu os oes angen gweithred gennym (e.e. eich bod wedi'ch cloi allan o'ch cyfrif).

Welsh
Rhowch wybod i ni eich cyfeiriad IP. Gallwch ddarganfod hyn trwy ymweld â whatsmyip.org. Eich cyfeiriad IP fydd y rhif 4 rhan mawr ar frig y dudalen. Mae gwybod eich cyfeiriad IP yn caniatáu inni ddatrys materion sy'n ymwneud â chloi cyfrif defnyddiwr a phroblemau tebyg eraill.
Rhowch ddisgrifiad mor llawn â phosib o'r mater rydych chi angen cefnogaeth ag ef.
Os ydych chi'n profi problemau technegol gyda'r wefan (nid yw tudalennau'n edrych yn iawn, mae negeseuon gwall yn ymddangos, ac ati) yna llwythwch lun o'r rhifyn os gwelwch yn dda.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.
Os ydych chi'n gweld neges gwall ar y wefan, copïwch y testun i mewn yma os nad ydych chi'n gallu darparu llun.
Os ydych chi'n cael problemau technegol gyda'r wefan, nodwch yma'r math o ddyfais rydych chi'n ei defnyddio (PC, Mac, iPhone, ac ati) yn ogystal â'r system weithredu (ee Windows, iOS) a'r porwr rydych chi'n ei ddefnyddio i gael mynediad i'r safle (Chrome, Firefox, Internet Explorer, ac ati). Bydd y wybodaeth hon yn ein helpu i wneud diagnosis o'r mater y gallech fod yn ei gael.
Os oes unrhyw wybodaeth arall y credwch a fydd yn helpu i ddatrys eich mater, rhowch wybod i ni yma.