Gyda phwy y dylwn gysylltu os oes gennyf gwestiwn ynghylch defnyddio fy data personol ar y wefan hon?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, ymholiadau neu gwynion, ac i arfer eich hawliau data personol, yn y lle cyntaf, cysylltwch â'r Swyddog Diogelu Data ar [email protected] neu trwy ysgrifennu at y Swyddog Diogelu Data yn y Loteri Genedlaethol Cronfa Gymunedol, 2 St James 'Gate, Newcastle upon Tyne NE1 4BE.

Gallwch gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ar 0303 123 1113 neu drwy e-bost https://ico.org.uk/global/contact-us/email neu yn Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Swydd Gaer SK9 5AF.