Help! Rwyf wedi fy nghloi allan o'r wefan!

Rwyf wedi nodi fy nghyfrinair yn anghywir ychydig o weithiau ac rwyf nawr yn cael neges fy mod i wedi cael fy rhwystro rhag cyrchu'r wefan. Beth ddylwn i ei wneud?

Os ydych chi wedi nodi cyfrinair anghywir sawl gwaith yn olynol, gall y gweinydd gwe ddehongli hyn fel ymosodiad "brute-force" ar eich cyfrif - hynny yw, fel ymgais gan rywun i gael mynediad heb awdurdod i'r wefan gan ddefnyddio'ch tystlythyrau. Bydd hyn yn arwain at waharddiad dros dro o'ch cyfeiriad IP gan y gweinydd. Mae'n debyg mai'r unig reswm rydych chi'n gweld y cwestiwn hwn yw oherwydd eich bod wedi cyrchu'r wefan o gyfrifiadur gwahanol!

Gallwch naill ai aros 24 awr i'ch cyfrif gael ei ddadflocio'n awtomatig, neu gallwch gysylltu â ni i gael eich cyfeiriad IP heb ei rwystro (fodd bynnag, nid ydym yn gwarantu y byddwn yn gyflymach!). Os ydych chi'n cysylltu â ni, peidiwch ag anghofio anfon eich cyfeiriad IP. Os nad ydych yn siŵr sut i ddarganfod beth yw hyn, gallwch fynd i http://whatsmyip.org - dyma'r rhif mawr ar y top, ar ffurf xxx.xxx.xxx.xxx