Nid wyf yn deall peth o'r jargon a ddefnyddir yn y Gwiriwr Cryfder

Mae gennym eirfa eithaf cynhwysfawr yma. Dylai esbonio'r rhan fwyaf o'r derminoleg a ddefnyddiwn yn y Gwiriwr Cryfder a'ch adroddiad.

Os oes gennych gwestiynau o hyd, gallwch ddod o hyd i lawer mwy o wybodaeth o wefannau eraill sy'n gysylltiedig â'n hadran Cymorth Allanol.