Pa fath o adroddiad y dylwn ei ddisgwyl ar y diwedd?

Mae eich adroddiad yn cynnwys ffigurau canrannol cyffredinol o sut mae'ch mudiad yn sgorio ar draws sawl maes allweddol. Mae'r rhain i fod yn arwyddion cyffredinol o ble mae'ch mudiad yn graddio'n dda neu'n wael - nid yw'r bwriad yn gystadleuol, ond dim ond helpu i nodi meysydd problemus yn y busnes. Mae 5 maes allweddol cyffredinol, ac 14 dangosydd mwy penodol y sgorir eich atebion yn eu herbyn.

Rydym wedi creu adroddiad enghreifftiol er mwyn helpu mudiadau i asesu a allai defnyddio'r Gwiriwr Cryfder fod o gymorth iddynt. Gallwch lawrlwytho fersiwn sy'n gyfeillgar i argraffydd yma.