Problemau cofrestru?

Rwy'n ceisio cofrestru ar gyfer cyfrif ar y wefan er mwyn i mi allu defnyddio'r Gwiriwr Cryfder, ond nid wyf wedi derbyn yr e-bost cofrestru.

Weithiau gall rhai rhaglenni e-bost neu ddarparwyr e-bost farcio e-byst awtomatig o wefan anghyfarwydd fel e-bost sbam neu sothach. Y peth cyntaf i'w wneud yw gwirio'ch ffolder sbam neu sothach. Os dewch o hyd i'r e-bost croeso yno, gallwch ei nodi fel "nid sbam" neu'r hyn sy'n cyfateb iddo, a dylech allu symud ymlaen fel arfer trwy glicio ar y ddolen yn yr e-bost.

Os na fyddwch chi'n dod o hyd i'r e-bost yn eich ffolder sothach/sbam, mae'n bosib eich bod wedi nodi'ch cyfeiriad e-bost yn anghywir wrth gofrestru. Y ffordd i wirio hyn yw ceisio cofrestru ar y wefan eto, gyda'r un cyfeiriad e-bost. Os ydych chi'n llwyddiannus yna mae'n debyg mai'r broblem oedd camgymeriad yn y cyfeiriad e-bost.

Yn olaf, mae'n bosibl bod yr e-bost yn syml wedi'i ohirio. Anfonir e-byst ar unwaith o'n system ond weithiau gellir eu hoedi gan y system derbyn e-bost. Os na fyddwch yn derbyn eich e-bost croeso a dilysu ar ôl cwpl o oriau, cysylltwch â'r tîm cymorth a byddwn yn actifadu eich cyfrif ar eich rhan.