Rwy'n cael problemau arbed y Gwiriwr Cryfder

Pan arbedwch ar unrhyw adeg yn y Gwiriwr Cryfder MWGCh, dylai ddangos eich adroddiad i chi. Os nad yw hyn yn digwydd, gallai hyn fod oherwydd bod gwall dilysu yn rhywle yn y data rydych wedi'i nodi. Er enghraifft, efallai eich bod wedi nodi nodau annilys mewn maes rhifol.

Fe ddylech chi weld neges ddilysu ar ddechrau'r ffurflen, gan dynnu sylw at unrhyw feysydd lle mae angen eich sylw cyn y gallwch chi arbed. Os na welwch hyn, ond nad ydych yn dal i weld eich adroddiad ar ôl i chi gynilo, gallwch gysylltu â'n tîm cymorth.

Rydym yn cynghori y dylid arbed unrhyw ddata sy'n cymryd amser hir i'w nodi (atebion testun hir er enghraifft) yn lleol i'ch cyfrifiadur fel bod gennych gopi ac y gallwch ei ail-lwytho i mewn i'r Gwiriwr Cryfder os oes angen.