Darllen Pellach

Ar ôl i chi gwblhau eich adroddiad Gwiriwr Cryfder efallai y byddwch am gychwyn ar ychydig o waith i fanteisio ar eich cryfderau a rhoi hwb i feysydd eraill o'ch galluoedd sefydliadol.

I wneud hyn efallai y bydd angen rhywfaint o gefnogaeth ffurfiol a/neu anffurfiol arnoch gan gyfoedion a/neu arbenigwyr. Mae yna nifer o gynlluniau cenedlaethol a lleol wedi'u cynllunio i gefnogi'r sector. Rydym wedi rhestru rhai isod, er nad yw hon yn rhestr gynhwysfawr.

Cefnogaeth ac arweiniad ynghylch adeiladu gallu a buddsoddi cymdeithasol

Ffynonellau ariannu

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn rhedeg nifer o raglenni ariannu, gan gynnwys y rhai a all helpu i baratoi MWGChau i ddod yn “barod ar gyfer buddsoddi”. Gweler ein rhaglenni ariannu yma.