Ffurflen gymorth

Dyma ein ffurflen gymorth. Gallwch ei defnyddio i gysylltu â ni os nad yw eich cwestiynau wedi cael eu datrys gan ein tudalen Cwestiynau Cyffredin neu os byddwch angen i ni weithredu ar eich rhan (e.e. os ydych wedi cael eich cloi allan o'r cyfrif).

Rhowch wybod i ni beth yw eich cyfeiriad IP. Gallwch ddod o hyd i'ch cyfeiriad IP trwy ymweld â whatsmyip.org Eich cyfeiriad IP bydd y rhif mawr mewn pedair rhan ar frig y dudalen. Bydd gwybod beth yw'ch cyfeiriad IP yn caniatáu i ni ddatrys problemau yn ymwneud â chloi cyfrif defnyddiwr a phroblemau tebyg eraill.
Rhowch ddisgrifiad cyn llawned â phosibl o'r broblem y mae angen cymorth arnoch i ymgymryd â hi.
Protected by Spam Master